วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2557

10 กรกฎาคม 2557 ร่วมโรงพยาบาลเชียงดาว ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ทีมทำลายสัตว์ปีก , อาสาปศุสัตว์ , เกษตรกรผู้เลี้ยงฟาร์มปศุสัตว์ และผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ปีก จำนวน 100 นาย ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงดาว