วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สุ่มเก็บตัวอย่างตรวจโรคไข้หวัดนก

9 กรกฎาคม 2556 สุ่มเก็บตัวอย่างโรคไข้หวัดนกหมู่บ้านชายแดน หมู่ที่ 4 บ้านจองคำ ตำบลเมืองนะ โดยวิธีการ Oropharyngeal swab จำนวน 4 ตัวอย่าง(20 ตัว) ทั้งได้ฝึกถ่ายทอดเทคนิคให้แก่ลูกหลานเกษตรกรไปพร้อมๆกัน

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เก็บตัวอย่างเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก 2556

8 พฤษภาคม 2556 ปฏิบัติการด้านโรคไข้หวัดนกในหมู่บ้านชายแดน(หมู่ที่ 4 บ้านเมืองนะ ตำบลเมืองนะ) โดยสุ่มเก็บตัวอย่าง 4 ตรัวเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2556

เจาะเลือดไก่ 2556

18 เมษายน 2556  ดำเนินการเจาะเลือดไก่จำนวน 20 ตัว เพื่อตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิล ณ บ้านแม่ข้อน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองงาย
   

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2556

ประชุมกลุ่มเกษตรกร 2556

ประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เพื่อทราบสถานการณ์ภาวะโรคไข้หวัดนกและโรคสัตว์สู่คน ทั้งแนวทางระบบควบคุมป้องกันพร้อมมอบน้ำยาฆ่าทำลายเชื้อโรคและชุดป้องกันบุคคล ซึ่งได้รับสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ตรวจประเมินสนามชนไก่ 2556

7 กุมภาพันธ์ 2556 ร่วมคณะกรรมการตรวจประเมินสนามชนไก่ด้านระบบจัดการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก ประจำปี 2556 ณ สนามกีฬาชนไก่ดอยหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่นะ ซึ่งเป็นสนามชนไก่มาตรฐานเพียงแห่งเดียวของอำเภอเชียงดาว

สุ่มตรวจโรคไข้หวัดนกหมู่บ้านชายแดน

ดำเนินการสุ่มตรวจเชื้อโรคไข้หวัดนก ตามหมู่บ้านชายแดน 10 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลเมืองนะ พร้อมให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์และมอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อพ่นทำลายเชื้อตามบริเวณที่เลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้ได้พบการป้องกันการสูญเสียลูกสัตว์ที่เลี้ยงดูจากเหยี่ยวแบบภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งเป็นชาติพันธ์คะฉิ่น โดยการนำกระจกเงามาแขวนไว้และสามารถหมุนไปมาได้ตามกระแสลม ซึ่งจะทำให้มีลักษณะวับๆแวมจากการสะท้อนแสงเพื่อไล่เหยี่ยว ซึ่งก่อนหน้านี้สูญเสียลูกไก่ไปหลายสิบตัว สอบถามแล้วพบว่าเป็นวิธีการที่ได้ผลลัพธ์อย่างดีเลย ใครมีปัญหาเรื่องเหยี่ยวน่าทดลองนำไปใช้ดูได้นะ หรือการนำยางรถยนต์มาใช้ประโยชน์ และพบว่าใบมะเขือน่าจะเป็นพืชอาหารสัตว์ได้ดีจากที่เห็นว่าเหลือแต่ลูกมะเขือเต็มต้น แต่ใบนั้นไก่จิกกินหมดเลย