วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ซ้อมแผนเผชิญเหตุโรคไข้หวัดนก 2553
20 สิงหาคม 2553 ทีมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกลุ่มที่ 1 โซนเหนือ 6 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เวียงแหง / อ.พร้าว / อ.แม่อาย / อ.ฝาง / อ.ไชยปราการ และอำเภอเชียงดาว ร่วมดำเนินการโครงการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ และเตรียมความพร้อมควบคุมโรคไข้หวัดนก โดยจำลองสถานการณ์เกิดเหตุ ณ โรงเรียนบ้านแม่นะ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยโจ้ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ว่าไก่ของภารโรงที่เลี้ยงตาย และต่อมาภารโรงและนักเรียนป่วย ซึ่งทางโรงเรียนได้แจ้งประสานให้ตรวจสอบโรคปยังปศุสัตว์อำเภอ / สาธารณสุขอำเภอ มีการเข้าไปดำเนินการสอบสวนโรค พร้อมส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล / ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ทั้งเก็บตัวอย่างสัตว์ปีกป่วยตายและทำลายสัตว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสั่งหยุดการเรียนการสอนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรค / ดำเนินการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ ซึ่งได้รับการบูรณาการให้ภารกิจนี้บรรลุความสำเร็จเป็นอย่างดี ในนามทีมสำนักงานปศุสัตว์โซนเหนือทั้ง 6 อำเภอ ต้องขอขอบพระคุณนายกรุ่งโรจน์ ดวงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นะ ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการฯ และอำนวยบุคลากรและทรัพยากรอื่นๆอีกมากมาย / ผอ.สุรัตน์ กาญจนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่นะ / หน่วยงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาวและบุคลากร / กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน / สมาชิกอาสารักษาดินแดน / อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หวังว่าการสรุปบทซักซ้อมครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ที่ดีและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ