วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนก

8 ตุลาคม 2554 ดำเนินการกิจกรรมโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนก จังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดศรีดอนชัย หมู่ที่ 2 ตำบลแม่นะ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขของตำบลแม่นะ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นะ(นายกฯ วิโรจน์ ดวงดี ) พร้อมด้วยกำนันสุพจน์ ดวงวิโรจน์ / ผู้ใหญ่บ้าน ตา ผ่องแผ้ว และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขภาพ ร่วมมอบน้ำยาฆ่าเชื้อและอุปกรณ์ป้องกันร่างกายขณะปฏิบัติงานฉีดพ่นน้ำยาให้แก่เกษตรกรฟาร์มสัตว์ปีกของตำบลแม่นะ เนื่องจากตำบลแม่นะเป็นตำบลที่มีการเลี้ยงสัตว์หนาแน่นในระดับฟาร์มและมีสนามชนไก่มาตรฐานในพื้นที่

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554

เจาะเลือดไก่ 2554

22 กันยายน 2554 ดำเนินการเจาะเลือดไก่ของเกษตรกร หมู่ที่ 4 บ้านแม่ข้อน ตำบลเมืองงาย ส่งห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิลภายหลังการทำวัคซีน จำนวน 20 ตัวอย่าง
http://www.blogger.com/img/blank.gif

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2554

รณรงค์โรคไข้หวัดนก 1/2554

19 มกราคม 2554 ประสานร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นะ โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและพ่นทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ 1/2554 โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก เกษตรกรฟาร์มไก่เนื้อ ผู้ประกอบการสนามกีฬาไก่ชนดอยหลวง และเกษตรกรฟาร์มเครือช่ายโรคไข้หวัดนก ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยว่าพื้นที่ของตำลแม่นะ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง(ไก่ชน)หนาแน่นมาก ประกอบกับมีฟาร์มไก่เนื้อจำนวน 2 ฟาร์ม และสนามชนไก่มาตรฐาน อีก 1 แห่ง