วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554

เจาะเลือดไก่ 2554

22 กันยายน 2554 ดำเนินการเจาะเลือดไก่ของเกษตรกร หมู่ที่ 4 บ้านแม่ข้อน ตำบลเมืองงาย ส่งห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิลภายหลังการทำวัคซีน จำนวน 20 ตัวอย่าง
http://www.blogger.com/img/blank.gif