วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เจาะเลือดไก่ 2555

26 ตุลาคม 2555 เจาะเลือดไก่ของเกษตรกร บ้านแม่ข้อน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองงาย เพื่อส่งตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิล ภายหลังได้รับการทำวัคซีน โดยเก็บตัวอย่าง จำนวน 20 ตัว ครั้งนี้ยังได้ฝึกปฏิบัติทักษะให้แก่ลูกหลานของเกษตรกรด้วย ซึ่งก็เป็นบุตรสาวของปศุสัตว์ตำบลเมืองงายของเรานี่เอง อนาตคอาจเป็นนิสิตสัตวแพทย์แห่งใดแห่งหนึ่งก็เป็นได้ จะได้มีบุคลากรด้านนี้ในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น
   

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่เครือข่าย

28 กันยายน 2555 ประสานบูรณาการโรงพยาบาลเชียงดาว เพื่อให้ความรู้และฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ แก่กลุ่มเครือข่ายซึ่งประกอบด้วย อาสาปศุสัตว์ / ปศุสัตว์ตำบล / อาสารักษาดินแดน / ผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์ปีกและสุกร / ผู้ประกอบการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ / ผู้ประกอบการค้าสัตว์ / บุคลากรสำนักงานฯ และผู้สูงอายุทีอยู่รอบใกล้สำนักงาานฯ โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 100 คน ดำเนินการ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงดาว