วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2556

เจาะเลือดไก่ 2556

18 เมษายน 2556  ดำเนินการเจาะเลือดไก่จำนวน 20 ตัว เพื่อตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิล ณ บ้านแม่ข้อน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองงาย
   

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2556

ประชุมกลุ่มเกษตรกร 2556

ประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เพื่อทราบสถานการณ์ภาวะโรคไข้หวัดนกและโรคสัตว์สู่คน ทั้งแนวทางระบบควบคุมป้องกันพร้อมมอบน้ำยาฆ่าทำลายเชื้อโรคและชุดป้องกันบุคคล ซึ่งได้รับสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่